Nieuws

22 mei 2023 - Dag van de Praktijkondersteuner

09-05-2023

22-05-2023 Dag van de Praktijkondersteuner

De praktijkondersteuner is een functie die relatief kort bestaat, maar die niet meer weg te denken is. Zoals bekend heeft ook GWL ingespeeld op het tekort aan Bedrijfsartsen door de inzet van de praktijkondersteuner bedrijfsartsen (POB).

De praktijkondersteuner bedrijfsarts voert (naast de reeds bij u welbekende Register Casemanagers) deeltaken uit van de bedrijfsarts onder zijn toeziend oog. Hij ondersteunt de bedrijfsarts bij sociaal-medische begeleiding en advisering van werknemers na een ziekmelding. Ook bij verzoeken voor een preventief spreekuur kan de bedrijfsarts de praktijkondersteuner vragen het spreekuur uit te voeren. Zo houdt de bedrijfsarts meer tijd over voor complexe vraagstukken van werkgevers en voor preventie.

 

09 april 2023 – ‘wandel naar je werk-dag’

09-04-2023

Moet je naar kantoor? Ga de uitdaging aan en leg de afstand lopend af. Van bus naar bureau of van voor- naar kantoordeur. En kun je op je werk een extra wandelingetje maken hoort dat er ook bij.

Want lopen is goed voor zowel je fysieke als mentale gezondheid en zorgt er zelfs voor dat je je werk vandaag beter gedaan krijgt, zeggen experts.

Wist je dat fulltime medewerkers gemiddeld wel 10 uur stil zitten op een dag?

Ons lichaam is er op gebouwd om veel te bewegen, maar we zitten urenlang stil op school of kantoor en hoeveel tijd zitten we nog in de auto, achter onze laptop, op de bank voor de tv of met een boek? Er wordt ook gezegd dat lang stilzitten zelfs net zo schadelijk als roken.
 

Lang zitten, ook wel sedentair gedrag genoemd, verhoogt de kans op:

  • Vroegtijdig overlijden;
  • Type 2 diabetes;
  • Hart- en vaatziekten;
  • Depressieve klachten;
  • Sommige vormen van kanker.


Om deze gezondheidsrisico’s tot een minimum te beperken, is het goed om periodes van zitten regelmatig af te wisselen met staan en/of te bewegen tijdens het werk. Bewegen is om verschillende redenen goed voor de gezondheid:

Lees verder voor 5 leuke tips die meteen toe te passen zijn.

4 maart 2023 - Wereld Obesitas dag

28-02-2023

De ‘Wereld Obesitas Dag’ is in 2020 in het leven geroepen.

Er werd lang gedacht dat zwaarlijvigheid of obesitas enkel het gevolg was van een ongezonde leefstijl, maar tegenwoordig is obesitas erkend als een chronische ziekte.

Waarom werkgevers juíst in oudere werknemers moeten investeren

06-01-2023
Als er één groep is waarin werkgevers dringend moeten investeren, is het wel de oudere werknemer. De wereld vergrijst in rap tempo. Waar in 1960 nog 4,9 procent van de wereldpopulatie uit 65-plussers bestond, is dat volgens een voorspelling van het Amerikaanse Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken in 2050 al 17 procent.
Ook het Centraal Planbureau publiceerde vorige maand een weinig opbeurend rapport over de vergrijzing en de gevolgen daarvoor voor de staatskas: werken er nu ruim drie mensen per oudere, in 2040 zijn dat er volgens berekeningen nog maar twee. En dan sloten het kabinet, werkgevers en vakbonden in juni ook nog een pensioenakkoord met daarin een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd dan aanvankelijk beoogd. Kortom: de krapte op de arbeidsmarkt zal, als er niets verandert, voorlopig nog wel even aanhouden.
 

 

Ziekteverzuim vaak door levensloopstress

15-08-2019

Twee derde van de werknemers (64 procent) verzuimde in de afgelopen vijf jaar wel eens op het werk vanwege problemen in de privésfeer, zoals echtscheiding, schulden, verlies van een dierbare of de combinatie van werk en mantelzorg. De campagne ‘Weet jij wat er speelt’ moet levensloopstress meer onder de aandacht brengen.

Overlijden dierbare
Uit het onderzoek van Zorg van de Zaak, een netwerk van bedrijven op het gebied van bedrijfszorg, leefstijl en preventie, onder ruim 1100 werknemers blijkt verder dat vier op de vijf in de laatste vijf jaar te maken heeft gehad met levensloopstress. Meestal ging het om het overlijden van een dierbare die geen ouder of gezinslid was (25 procent). Financiële problemen en het verlenen van mantelzorg (beide 19 procent) staan op twee en drie. Andere gebeurtenissen, die één op de zeven respondenten noemden, zijn: ernstige ziekte van een ouder (16 procent), beëindiging van een liefdesrelatie of een echtscheiding (16 procent), overlijden van een ouder en/of baanverlies/ontslag ( beide 15 procent).

Twee derde weleens afwezig
Bijna een vijfde heeft zich weleens ziekgemeld op het werk vanwege moeilijkheden in de privésfeer en daarbij niet verteld dat dit de reden was (18 procent) en bijna vier op de tien werknemers heeft weleens moeite zich te concentreren op het werk vanwege privéproblemen (37 procent). Van degenen die last hadden van levensloopstress gaf bijna twee derde (64 procent) aan hierom afwezig te zijn geweest van hun werk. Drie op de tien waren maximaal één week niet op de werkvloer, één derde verzuimde langer. 16 procent was één tot vier weken afwezig van het werk, 15 procent had meer tijd nodig en kwam na één tot twaalf maanden weer terug op het werk. Bij 3 procent duurde het verzuim langer dan een jaar.

 

Succesvolle taakdelegatie: leve de casemanager

07-08-2019

Dat taakdelegatie succesvol kan uitpakken, blijkt uit recent onderzoek. Want werknemers blijken steeds beter te spreken over de casemanager of contactpersoon van de arbodienst.

De casemanager scoort hoger op contact, werkwijze en toegankelijkheid. Daarnaast gaat hij beter om met privacy. Dat blijkt uit onderzoek van marktonderzoeksbureau Ipsos, dat ruim 900 medewerkers ondervroeg over hun contact met een arbodienst. Het onafhankelijke onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de brancheorganisatie van arbodiensten OVAL.

 

WGA instroom: controleer uw gegevens

09-05-2019

Half mei ontvangen werkgevers met meer dan 250 werknemers de brief met WGA-instroomcijfers van 2018. In deze brief vindt u het landelijke instroomcijfer en het instroomcijfer van de sector waarin uw organisatie is ingedeeld. Ook staat hierin het individuele instroomcijfer van uw organisatie. Controleer dit goed en geef aanpassingen op tijd aan ons door.

Doorgeven wijzigingen

In juli publiceren we de definitieve instroomcijfers. Ziet u dat er iets niet klopt in uw instroomcijfer? Nadat u half mei de brief heeft ontvangen, heeft u maximaal 2 weken de tijd om aanpassingen door te geven via het werkgeversportaal.
In de brief staat hoe u dit moet doen. Als deze 2 weken voorbij zijn, kunt u geen wijzigingen meer doorgeven. 
 

Taakdelegatie door Bedrijfsartsen

07-05-2019
Bedrijfsartsen mogen bepaalde werkzaamheden laten uitvoeren door andere professionals binnen de arbodienstverlening.
Er gelden strikte voorwaarden en de bedrijfsarts houdt de eindverantwoordelijkheid.

Op 6 mei 2019 heeft het ministerie van SZW de Werkwijzer Taakdelegatie gepubliceerd.
De werkwijzer is ontwikkeld door partijen uit het veld zoals beroeps- en brancheverenigingen van bedrijfsartsen en arbodiensten. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in dit proces ondersteund. In de werkwijzer zijn processtappen te vinden die de bedrijfsarts kan gebruiken als hij taken op een zorgvuldige wijze wil delegeren.
 

SZW komt met uitleg Beleidsregels ‘De zieke werknemer’

21-08-2018
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een uitleg gepubliceerd van de Beleidsregels 'De zieke werknemer’ van de Autoriteit Persoonsgegevens. Het document moet werkgevers duidelijkheid verschaffen over wat zij wel en niet mogen vragen aan een zieke werknemer.

Werkgevers betalen vaker loon door van zieke beperkte werknemers dan noodzakelijk is

17-07-2018
Als werknemers met een beperking ziek worden, hoeft de werkgever het loon niet zelf door te betalen. Toch doen ze dat vaak wel.

Werkgevers klagen vaak dat het duur en oneerlijk is dat ze loon moeten doorbetalen van zieke werknemers. Er is echter een groep werknemers waarvoor ze niet aansprakelijk zijn bij ziekte; mensen met een beperking. Zij komen vaak uit een ongeschiktheidsuitkering. Maar wat blijkt nu: terwijl het niet hoeft, betalen de werkgevers toch zelf het loon door bij deze groep als ze ziek worden.

Dat heeft uitkeringsorganisatie UWV onderzocht. Het lijkt erop, zegt UWV, dat veel werkgevers niet weten dat de overheid via een zogenoemde ‘no-risk-polis’ het loon doorbetaalt van zieke werknemers met een arbeidsbeperking. Bij meer dan de helft van de ziektegevallen onder werknemers met een aandoening of handicap betaalt de baas zelf het loon door. Zo zijn ze een dief van hun eigen portemonnee.

Afname bedrijfsartsen

01-05-2018
De laatste jaren is er sprake van een afname van het aantal bedrijfsartsen.

De uitstroom (pensioen) is veel groter dan de instroom en de verwachting is dat deze trend nog wel even aanhoudt. Voor Gezond Werken Langstraat het sein om actie te ondernemen.
De casemanager is voor velen van u al een bekend begrip, zij nemen de bedrijfsarts al veel werk uit handen, ze hebben meestal het eerste contact met leidinggevende en met verzuimende medewerkers en kunnen in “ongecompliceerde situaties” vaak veel doen, bewaken het verzuimdossier en de benodigde acties in het kader van Wet verbetering poortwachter.

De komende tijd zullen zij dan ook nog meer en vaker worden ingezet.
Echter: de casemanager heeft geen bevoegdheden op medisch gebied en een medische beoordeling mogen zij niet doen.
Om die reden is er een nieuwe discipline: de Praktijk Ondersteuner bedrijfsarts. U kent die wellicht al vanuit de huisartsenpraktijk, een ondersteuner die de bedrijfsarts ook medisch inhoudelijk kan ondersteunen, beoordelen en begeleiden onder supervisie van de bedrijfsarts en met bevoegdheden, een medische achtergrond en geregistreerd in het BIG register.

Gezond Werken Langstraat zal binnenkort ook deze discipline in huis hebben, waardoor het groeiend aantal klanten nog steeds optimaal bediend kan worden.

Voor aanvraag van spreekuren bedrijfsarts betekent het in de praktijk wel dat er een langere wachttijd is ontstaan: 7-10 dagen. De zelfde week een spreekuur zal alleen nog in bijzondere situaties mogelijk zijn.