Afname bedrijfsartsen

01-05-2018
De laatste jaren is er sprake van een afname van het aantal bedrijfsartsen.

De uitstroom (pensioen) is veel groter dan de instroom en de verwachting is dat deze trend nog wel even aanhoudt. Voor Gezond Werken Langstraat het sein om actie te ondernemen.
De casemanager is voor velen van u al een bekend begrip, zij nemen de bedrijfsarts al veel werk uit handen, ze hebben meestal het eerste contact met leidinggevende en met verzuimende medewerkers en kunnen in “ongecompliceerde situaties” vaak veel doen, bewaken het verzuimdossier en de benodigde acties in het kader van Wet verbetering poortwachter.

De komende tijd zullen zij dan ook nog meer en vaker worden ingezet.
Echter: de casemanager heeft geen bevoegdheden op medisch gebied en een medische beoordeling mogen zij niet doen.
Om die reden is er een nieuwe discipline: de Praktijk Ondersteuner bedrijfsarts. U kent die wellicht al vanuit de huisartsenpraktijk, een ondersteuner die de bedrijfsarts ook medisch inhoudelijk kan ondersteunen, beoordelen en begeleiden onder supervisie van de bedrijfsarts en met bevoegdheden, een medische achtergrond en geregistreerd in het BIG register.

Gezond Werken Langstraat zal binnenkort ook deze discipline in huis hebben, waardoor het groeiend aantal klanten nog steeds optimaal bediend kan worden.

Voor aanvraag van spreekuren bedrijfsarts betekent het in de praktijk wel dat er een langere wachttijd is ontstaan: 7-10 dagen. De zelfde week een spreekuur zal alleen nog in bijzondere situaties mogelijk zijn.