Taakdelegatie door Bedrijfsartsen

07-05-2019
Bedrijfsartsen mogen bepaalde werkzaamheden laten uitvoeren door andere professionals binnen de arbodienstverlening.
Er gelden strikte voorwaarden en de bedrijfsarts houdt de eindverantwoordelijkheid.

Op 6 mei 2019 heeft het ministerie van SZW de Werkwijzer Taakdelegatie gepubliceerd.
De werkwijzer is ontwikkeld door partijen uit het veld zoals beroeps- en brancheverenigingen van bedrijfsartsen en arbodiensten. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in dit proces ondersteund. In de werkwijzer zijn processtappen te vinden die de bedrijfsarts kan gebruiken als hij taken op een zorgvuldige wijze wil delegeren.