Succesvolle taakdelegatie: leve de casemanager

07-08-2019

Waardering voor casemanager licht gestegen
Uit het onderzoek blijkt dat werknemers de casemanager of contactpersoon iets meer zijn gaan waarderen. In 2016 kreeg de casemanager bij een soortgelijk onderzoek van 66 procent van de ondervraagden de waardering ‘tevreden’ of ‘zeer tevreden’. In dit onderzoek was dat 71 procent. Vooral vriendelijkheid, duidelijkheid van gemaakte afspraken, nakomen van afspraken en de genomen tijd voor de werknemer scoren hoog. Het percentage medewerkers dat (erg) tevreden was over de vertrouwelijke omgang met (medische) gegevens steeg tussen 2016 en 2019 van 66 naar 75 procent.

Bekijk hier het trendrapport van het klanttevredenheidsonderzoek

Goede bedrijfsgezondheidszorg vraagt om teamwork
Volgens directeur van OVAL Petra van de Goorbergh maken de uitkomsten duidelijk dat taakdelegatie goed kan uitpakken in de bedrijfsgezondheidszorg. “Het draait tegenwoordig niet alleen om de bedrijfsarts en die benadering blijkt goed te werken. Goede bedrijfsgezondheidszorg en preventie vragen namelijk om teamwork waarbij de krachten van bedrijfsartsen, casemanagers, arboverpleegkundigen en andere professionals worden gebundeld.”

Bedrijfsarts krijgt meer ruimte voor preventieve taken
OVAL vindt taakdelegatie een belangrijke ontwikkeling. De kern van taakdelegatie is dat specialisten als de casemanager of arbeidsdeskundige bepaalde uitvoerende taken van de bedrijfsarts overnemen. Die overdracht vindt plaats onder strikte voorwaarden, zorgvuldig en verantwoord.

Dit moet de bedrijfsgezondheidszorg doeltreffender maken. Bovendien moet de snellere inzet van een arboprofessional ook de kwaliteit van die zorg verbeteren. De gedacht is dat de bedrijfsarts daarmee meer ruimte krijgt voor zijn preventieve taken. Waardoor hij meer kan betekenen voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. En effectiever verzuim kan voorkomen.

Lees hier het artikel op de website van Arbo-online.


Bron: https://www.oval.nl/nieuws/succesvolle-taakdelegatie-leve-de-casemanager