Wat doet GWL

Wat doet Gezond Werken Langstraat?

Optimaal maatwerk door het eigen regie model
De complexe materie rondom verzuimbeleid verg veel tijd van ondernemers. Tijd die de gemiddelde ondernemer liever in ondernemen steekt. GWL kijkt samen met u welk regiemodel het beste bij u past, rekening houdend met:
 • Uw kennis op het gebied van arbeidsrecht en sociale wetgeving.
 • Welke taken een eigen P&O afdeling of leidinggevende binnen uw organisatie beheerst.
 • Hoeveel tijd u heeft om in uw personele zaken te investeren.
Preventie en duurzame inzetbaarheid
Bedrijfszorg en coaching als essentieel onderdeel van uw verzuimbeleid. Dat kan u veel kosten besparen. Want gemiddeld kost een zieke werknemer € 150,- per dag.
GWL geeft uw verzuimbeleid vorm door vooruit te denken:
 • Focus op duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers, uw menselijk kapitaal.
 • Vitaliteitsprogramma’s, zowel individueel als groepsgewijs, gericht op verzuimpreventie.
 • Anticipatie op dreigend ziekteverzuim door tijdige signalering. U bespaart geld en zorgen.
Optimaal verzuimmanagement
GWL helpt u het verzuim onder controle te houden, de kosten tot een minimum te beperken.
Verzuimbegeleiding en advies in de breedste zin van het woord:
 • Integrale aanpak: er op gericht de kosten laag te houden, met oog voor het belang van werknemer en werkgever.
 • Deskundige Register Casemanagers: op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van sociale wetgeving, arbeidsrecht en de Wet verbetering Poortwachter.
 • Constructieve, innovatieve benadering: welk aangepast werk kan een verzuimmedewerker wellicht wel verrichten?
Personeel en re-integratie
Bij langdurig verzuim onderzoek je als werkgever naar re-integratiemogelijkheden voor de verzuimende medewerker. Bijvoorbeeld met een andere functie. Complexe vraagstukken, gebonden aan wet en regelgeving. GWL ondersteunt bij:
 • Wat de sociale wet -en regelgeving bij langdurig verzuim van zowel personeel als ondernemer verlangt.
 • De plichten van de werkgever ten opzichte van langdurige arbeidsongeschiktheid van medewerkers.
 • Het vinden van een constructieve oplossing bij arbeidsconflicten
Wet- en regelgeving / Register Casemanager
Het vergt deskundigheid om van alle wet- en regelgeving op de hoogte te zijn. GWL weet van de hoed en de rand. Met een focus op de samenhang tussen verzuim, re-integratie en financiën. Onze Register Case Managers staan ingeschreven in het EB register en zijn middels verplichte bijscholingen en bijbehorende PE systematiek altijd op de hoogte van de laatste sociale wetten en akkoorden.