John Hurkmans

Mijn naam is John Hurkmans. Samen met Guus heb ik aan de basis gestaan van Gezond Werken Langstraat, vanuit de overtuiging dat gezonde medewerkers essentieel zijn voor een sterke onderneming.
Wij willen dit als uw partner vanuit dichtbij doen, letterlijk om de hoek!

Ik ben mede eigenaar en daarnaast ben ik aanspreekbaar op de thema’s rondom vitaliteit / duurzame inzetbaarheid / gezondheidsmanagement en ergonomie.

Binnen GWL ben ik betrokken bij de verzuimbegeleiding in de rol van Praktijkondersteuner Bedrijfsarts (POB). Dit is een betrekkelijk nieuwe functie binnen de arbodienstverlening. Als POB verzorg ik verzuimbegeleiding op basis van taakdelegatie door de bedrijfsarts.
Vanuit mijn achtergrond als arbeidsfysiotherapeut ben ik geïnteresseerd in de ‘bewegende mens’ in relatie tot zijn werkomgeving. Hoe houden we mensen in beweging om hun huidige werk optimaal te kunnen blijven doen en wat beweegt mensen om bepaalde keuzes te maken? Ditzelfde geldt ook voor de organisaties waarin ze werken. Hoe agendeer ik gezondheid binnen mijn bedrijf? Wat levert het me als organisatie op?

Naast mijn achtergrond als fysio-/manueeltherapeut binnen een maatschap, ben ik actief als voorzitter van het bestuur van de Coöperatie Gezondheidscentrum Drunen. Zaken rondom verandermanagement en strategische positionering hebben mijn bovengemiddelde aandacht.

Ook hier houd ik ervan om mensen in beweging te krijgen en te houden.
Als mens ben ik positief ingesteld, beschouwend, vooral geïnteresseerd in waarom dingen gebeuren en hoe mensen daar zelf optimale invloed op kunnen uitoefenen.

Zijn er vraagstukken rondom vitaliteit en gezondheid binnen uw organisatie?
Ik ga graag met u in gesprek