Guus van Wietingen

Mijn naam is Guus van Wietingen,

Ik ben bedrijfsarts bij en mede eigenaar van Gezond Werken Langstraat.

Ik werk nauw samen met de (Register) casemanagers, de bedrijfsfysiotherapeut en een netwerk aan deskundigen (van arbeid hygiënist tot psycholoog). Alles met als doel de werkgever zo goed mogelijk te steunen bij gezond werken.

Mijn visie op bedrijfsgezondheid is: gezond werk resulteert in gezonde medewerkers en gezonde medewerkers leveren het best mogelijke werk. Het is een complex samenspel en wisselwerking van arbeidsomstandigheden, passend werk, ontwikkelingsmogelijkheden, eigen initiatief en verantwoordelijkheid om maar wat steekwoorden te noemen.

Ik geloof er in dat je als medewerker optimaal gezond werkt wanneer je werk hebt wat bij je past, werk wat uitdaging biedt en het beste in je bovenhaalt. Ik geloof ook dat je als individu primair zelf verantwoordelijk bent om telkens de best haalbare omstandigheden en werkomgeving na te streven. De werkgever is daarbij faciliterend en voorwaardenscheppend. Wanneer je als medewerker denkt dat anderen er wel voor zorgen dat jij gelukkig bent in je werk loop je een behoorlijk risico dat dat niet zo blijkt te zijn!

Aan de andere kant komt de werkgever die zijn medewerkers voornamelijk ziet als productiemiddel ook bedrogen uit. Een goede werkgever snapt dat investeren in personeel en arbeidsomstandigheden loont, immers de medewerkers zijn het grootste kapitaal van de organisatie.

Gezond Werken Langstraat adviseert en steunen in deze processen vanuit onze vakkennis, expertise en ervaring.