Birgit van den Booren

Mijn naam is Birgit van den Booren en ik werk sinds januari 2019 als casemanager voor Gezond Werken Langstraat.

Via een omweg ben ik hier terecht gekomen: ik ben ooit begonnen als gezins- en relatietherapeut, en heb gewerkt in de psychiatrie, de TBS en de kinderbescherming. Toen ik zelf kinderen kreeg besloot ik het roer om te gooien: ik wilde alleen nog maar leuk werk, met leuke mensen! Ik ben gaan werken bij een grote, landelijke arbodienst. Daar heb ik veel ervaring opgedaan als bedrijfsmaatschappelijk werker in met name het 1e ziektejaar. Ik ben inmiddels al lang weg bij die arbodienst, maar het werk doe ik nog steeds.

Na een aantal jaren ben ik me verder gaan verdiepen in het verzuim en ben ik gaan werken in het zogenaamde 2e spoor. Ook dit werk doe ik nog dagelijks met veel plezier. Als coach kom ik bij mensen thuis, en als trajectbeheerder ben ik aanspreekpunt voor de werkgever. Ik ben verantwoordelijk voor de rapportage.
Na mijn opleiding als verzuimregisseur mag ik me nu ook casemanager noemen. Een mooie toevoeging aan het hele palet.

Verzuim blijft een interessant onderwerp: er is vaak meer aan de hand dan louter medische problematiek waardoor mensen uitvallen. Hoe krijg je daar nu grip op? Wat kun je als werkgever doen? Wat mag je van je medewerker verwachten? Wie heeft welke verantwoordelijkheid in het hele proces?
Ik zie het als mijn taak om werkgever en medewerker hierbij te ondersteunen. Samen is het sleutelwoord.

Door mijn brede achtergrond denk ik van toegevoegde waarde te kunnen zijn. Ik kan empathisch zijn, betrokken, ben erg duidelijk maar verlies nooit de wettelijke kaders, waarmee we nu eenmaal te maken hebben, uit het oog