SLIM regeling biedt commerciële kansen

07-02-2020
Met dit bericht brengen wij graag expliciet de SLIM-regeling onder jullie aandacht. De SLIM-regeling biedt kansen voor OVAL leden om de dienstverlening financieel aantrekkelijk uit te voeren.

In het MKB is het minder gebruikelijk dat medewerkers hun kennis en vaardigheden up to date houden tijdens hun werkende leven. Werkgevers hebben daar vaak minder kennis van of tijd en geld voor dan in grotere bedrijven. Met de stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling) wil het kabinet leren en ontwikkelen ook in het MKB de normaalste zaak van de wereld maken.

Er komt structureel € 48 miljoen per jaar beschikbaar voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het midden- en kleinbedrijf. Daarnaast komt voor de komende 5 jaar € 1,2 miljoen beschikbaar om leren en ontwikkelen te stimuleren in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector. Het bedrijf kan zelf, of in een samenwerkingsverband, subsidie aanvragen voor de onderstaande activiteiten:
  1. de doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;
  2. het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming, of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere MKB-ondernemingen;
  3. het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk;
  4. het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.
Door een individueel bedrijf kan er maximaal € 24.999 subsidie worden aangevraagd. De subsidiabele kosten moeten tenminste € 5.000 bedragen. Het bedrijf ontvangt 60% subsidie over de gemaakte kosten, voor het klein bedrijf is dat zelfs 80%. Het eerste tijdvak voor het aanvragen van subsidie opent al snel en loopt van 2 tot en met 31 maart 2020.

De SLIM-regeling is uitstekende regeling om huidige en potentiële opdrachtgevers te stimuleren hiervan gebruik te maken en een aanvraag in te dienen. U kunt zich hierbij als lid van OVAL profileren met de 5 waarborgen.
Hiermee onderscheidt u zich direct ten opzichte van dienstverleners die geen lid zijn. Vanuit OVAL gaan wij ook via de diverse kanalen actief communiceren richting het MKB.

Meer informatie
Voor meer informatie stuur svp een berichtje naar ziekmelden@gezondwerkenlangstraat.nl voor het PDF bestand met de aanvullende gegevens.

Meer informatie over de SLIM-regeling, de aanvraagtijdvakken, aanvraagcriteria, volledige subsidieregeling en beschikbare formats staan ook op de website:
https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim.