Formulier bijstelling plan van aanpak WIA is vervallen

11-04-2019
Als er veranderingen zijn in de ziekte of de mogelijkheden van uw werknemer, gebruikt u het formulier (Eerstejaars)evaluatie om samen uw zieke werknemer nieuwe afspraken over bijvoorbeeld de re-integratieactiviteiten vast te leggen. U kun daarvoor niet meer het formulier Bijstelling plan van aanpak WIA gebruiken. Dat formulier is vervallen.

Hierbij de link naar het formulier voor de eerstejaars evaluatie:


https://www.uwv.nl/particulieren/formulieren/invullen-eerstejaarsevaluatie.aspx?wt_mc=owned.email.newsletter.werkgevers.2019april11.ziek.&wt_cc1=